Külapoosid, ellad veljed

Külapoosid, ellad veljed,

talupoosid, ellad targad

ära naarid valla näiud,

sõimasid küla sõsared:

ühed huarass huavikuje,

tõesed litsess lepikuje,

atass aiju kiänapuije.

Viinad viirid viisi valda,

õlu õts kümme külada,

kali katessa taluda –

ei suand naessa siälta mualta,

vaemu siälta valladessa.

Siis võta huara huavikussa,

võta litse lepikussa,

atta aiju kiänapussa –

õmal külal küpsed marjad,

õmal mual magusad marjad,

vanal valmied vabarnad.

 

H II 4, 594 (72) < Kallaste k – M. Koik, J. Härms < Krõõt Anask (1887).