Püürä, Püürä, TSõõRi, TSõõRi

Püürä, püürä, tsõõri, tsõõri,

püürä, püürä, püürä jo püürä, tsõõri, tsõõri,

tsõõri, tsõõrigo sõsare,

püürä puutõ, pöörälidse.

Külänäio noorõkõsõ,

aulinna linnukõsõ,

hoidku-i ti ummi huulõkõisi,

kiilgu-i ti ummi keelekeisi,

olõ-i meil huulõ joht hoietava,

peenü meil palõ peetävä.

Esi naka illo alostama,

naka laulu laaditama –

olli ime mul iloline,

latsi saie ma laululine.

Kui ma viil olli väigokõnõ,

ime läts´ põldu põimõmahe,

pilli mu põllu pinderehe,

visas mu vilä virgessehe.

Pall´o iki põllu ma pinderellä,

viländ iki vilä virgessellä.

Kuuli ma käo kuukuvata,

laanõlinnu laulõvata –

säält ma, sõsar, siis sõna saie,

säält ma, latsi, laulu löüse.

 

Viis ja sõnad: Anne Vabarna ja koor, Akulina Pihla, Setomaa

 

Let's dance in the circle, lasses! Don't hold yourselves back, we can't be without singing. I will be leading our song, my mother loved to sing, too. When I was a little girl, my mother placed my cradle on the edge of a field. I was crying at first, but then I heard the forest birds singing and so learned to sing.