TELUTEGEMINE

 

Lääme me telu tegeme,

teestelu, teestelu,

kipa-kapa kargamaie!

Kessi piab sõtta mineme?

Isa vana, velle noore,

sõtsi sõrmesuurukese –

ikki piab esi mineme.

Ära sa sõida sõa ehen,

ära tantsi sõa tagaje –

keerute keset sõakesta:

ehen oo tuli punane,

taga oo suitsu sinine,

keskel oo kige pareme.

 

 

Ann Ilus, s 1831, Halliste, Kaarli v. Koguja Johann Ilus, EÜS XII 1247 (24).

Viis Reet Hennok, 70 a., Karksi khk ja v – A. Johanson 1922. ERA, Fon. 337 c

 

Let’s go dancing, let’s go jumping! Who must go to the war? The father is too old, the brothers are too young, the sisters are small like fingers – I must go myself.

Do not rush before the war, do not dance behind the war – move in the middle of the war: before the war is red fire, behind the war blue fume, it is best to be in the middle.